Privacy Statement Steens & Partners

(Steens Consultants BV, Steens Professionals BV en Steens Interim BV)


Steens & Partners houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) hieraan stelt.


Steens & Partners verzamelt en verwerkt gegevens over haar relaties en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering:

 • Om u als kandidaat te kunnen selecteren en bemiddelen bij onze relaties/opdrachtgevers
 • Om u als relatie/opdrachtgever te kunnen voorzien van passende kandidaten (bemiddeling)
 • Om u op de hoogte te houden van de diensten van Steens & Partners, eventuele veranderingen en relevante (markt)ontwikkelingen, etc.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken zijn:

 • NAW gegevens en indien u deze aan ons heeft verstrekt, uw CV
 • Uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
 • Uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief indicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.
 • Uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis
 • Informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Steens & Partners verstrekte referenties
 • Overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking)
 • Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten (u kunt deze informatie altijd bij ons opvragen)
 • Indien wij u als kandidaat "plaatsen" op een opdracht bij onze relatie/opdrachtgever, dan zullen wij tevens uw BSN en kopie paspoort opvragen en opslaan.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u aan Steens & Partners verstrekt. Indien u ons uw contactgegevens, CV of andere informatie verstrekt, geeft u ons daarmee expliciet toestemming voor het bewaren en bewerken van uw gegevens ten einde u te kunnen bemiddelen of ten einde kandidaten voor u te kunnen presenteren. Steens & Partners zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het bemiddelingsproces. Wel kan Steens & Partners uw persoonsgegevens delen met andere Steens & Partners entiteiten, haar opdrachtgevers (in enkele gevallen buiten Nederland, maar binnen de EU en slechts in zeer bijzondere gevallen en alleen na uw expliciete toestemming ook buiten de EU), haar onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals Carerix) die namens Steens & Partners diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn voor het bemiddelingsproces alsmede in gevallen waarin Steens & Partners hiertoe wettelijk wordt verplicht.


Conform de wet WPB heeft ook onze gegevensverwerker Carerix de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Steens & Partners handelen conform de wet WPB voorschrijft.


Indien u niet meer bemiddeld wilt worden door Steens & Partners en/of geen correspondentie meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door ons een email te sturen of te bellen.


Op deze website worden third-party "tracking cookies" toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van het Curriculum Vitae wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website. 


Steens & Partners behoudt zich het recht om dit Privacy Statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via deze website.


Een belangrijk deel van uw gegevens kunt u zelf op ieder gewenst moment wijzigen. Bent u uw inloggegevens kwijt, heeft u vragen over de manier waarop Steens & Partners met uw persoonsgegevens omgaat of als u wilt dat wij uw persoonsgegevens wijzigen of (deels) verwijderen? Neem dan contact met uw contactpersoon van Steens & Partners op of bel ons via 010 – 289 7666 of email ons via .