Klimaatrisico's in Financiële Rapportages

    • tcfd logo

Betere rapportages over klimaatgerelateerde risico’s en -kansen, en de beheersing daarvan door bedrijven, stelt ondernemingen, overheid, investeerders en overige belanghebbenden en betrokkenen in staat betere keuzes te maken, risico’s beter te beheersen en bij te dragen aan de financiering van klimaatoplossingen.

  • Beschrijven van klimaatrisico in Financiele Rapportages
  • PDF Downloaden