Executive Day 2018

    • peter van uhm

Volgens het World Economic Forum is de Nederlandse economie de meest concurrerende economie van de Europese Unie en de vierde wereldwijd. Bovendien is Nederland, van de landen die deze lijst aanvoeren, wellicht het land waar welvaart en welzijn het grootste deel van de bevolking bereiken.

Maar op hetzelfde moment neemt de ontevredenheid bij de bevolking toe over hoe dingen gaan, dreigen hoofdkantoren uit Nederland te verdwijnen en is er grote commotie rond de stappen van het kabinet om onze bedrijven internationaal competitief te houden.

Dit roept de vraag op of we voldoende beseffen dat onze welvaart en welzijn niet gratis zijn. Zijn we als samenleving voldoende bewust van de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven? Wat zijn die stappen en hoe nemen we alle burgers hierin mee? Welk type leiderschap is daarvoor nodig en tonen we dit vandaag de dag voldoende?

Op de Executive Day bespreken we naast de algemene maatschappelijke context, de stand van het Nederlandse bedrijfsleven. We gaan in op het belang van verduurzaming, hoe we omgaan en leading worden inzake digitalisering en bespreken het belang van M&A. Daarbij gaan we in op de belangrijke rol die verschillende C-levels (van marketing tot HR) spelen om over te gaan tot succesvolle integratie.

We gaan in op de ambitie en type leiderschap dat onze organisaties moeten tonen en welke omwentellingen er binnen de verschillende functies in uw bedrijf nodig zijn?

Daarom brengen we tijdens de Executive Day CEOs, CFOs, CHROs, CMOs, COOs en CCOs samen om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen binnen hun functie en wat ze van elkaar nodig hebben om succesvol te zijn.


Steens & Partners zal in samenwerking met oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm een break-out sessie organiseren. 

    • executive day nl header 800