Big Bang Disruption

De Big Bang Disruption geeft een alarmerend inzicht in hoe snel nieuwe innovaties gevestigde bedrijfstakken beëindigen. Niet zo lang geleden duurde het vele jaren voordat nieuwe producten en diensten marktleiders van de troon stootte. Tegenwoordig kan elke onderneming onmiddellijk van de kaart worden geveegd door iets beters en goedkopers.


Een belangrijke rol in het anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid is weggelegd voor de CFO.