Steens & Partners is sponsor van het Jaarcongres Finance Transformation 2013

    • financetransformation2013

Op 28 november 2013 vindt  de 8e editie van het Jaarcongres Finance Transformation plaats in DeFabrique in Utrecht. Het thema is dit jaar "Direct High Performing Finance".  Steens & Partners is hiervan  partner en sponsor.


"Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked."

Deze beroemde uitspraak van beleggingsgoeroe Warren Buffet illustreert dat het verschil tussen een top onderneming en de middelmaat juist in uitdagende tijden goed zichtbaar wordt. Anders gezegd: een high performer ben je pas als de onderneming ongeacht de marktomstandigheden consequent een meer dan bovengemiddelde prestatie aflevert.


Hoe kan de opvallend goede prestatie van een high performer verklaard worden? Het antwoord op die vraag wordt steeds vaker gezocht in de kwaliteit van de financiële functie.

Benchmark studies laten zien dat high performance ondernemingen zich met name onderscheiden in de wijze waarop de verschillende onderdelen van de financiële functie op elkaar worden afgestemd. Processen, ICT en mensen vormen een slimme en efficiënte financiële organisatie. De aandacht voor accounting en control gaat hand in hand met een focus op analyse en het creëren van strategisch inzicht. Het is het type onderneming dat daadwerkelijk en gelijktijdig investeert in talentvolle professionals, procesverbeteringen en ICT.


Het bereiken van deze situatie is niet eenvoudig. Finance is uitgegroeid tot belangrijke maar ook de meest complexe taak binnen de onderneming. Er is een enorme diversiteit aan samenhangende taken en verantwoordelijkheden. Van accounting tot control, van investment- tot riskmanagement, van governance tot analysis. Succes betekent het in balans laten samenspelen van al deze aandachtsgebieden.

Wat dat betreft heeft de financiële functie steeds meer weg van een orkest. Op de momenten dat het erop aankomst moet de CFO de vele financiële instrumenten perfect laten samenspelen.

Het dirigeren van dit orkest is waar het op aankomt!