Interim Times Q4 2009

o.a. Interview met directeur Eneco Accounting Center, opkomst van IPSAS, Kostenverlaging, Financial Restatements en Olympische schaatsambities