Een Oosters filosofische kijk op leiderschap - CFO Day 2018

Hoe kunt u als leider omgaan met tegenstellingen en onzekerheden? Dit is een vraag waar de Oosterse filosofie, nog meer dan de Westerse, wel raad mee weet. Tijdens CFO Day 2018 gingen finance executives aan de slag met het thema ‘Leading Through Ambiguity’. Steens & Partners heeft filosoof Jan Bor ingeschakeld voor een inspirerend verhaal over Oosters leiderschap en omgaan met tegenstellingen. Bijgaand het verslag.

    • janborcfoday2018