Wij leveren oplossingen en expertise voor de thema’s en vraagstukken van het financieel management en de financiële directie van organisaties, door het verbinden van de juiste freelance finance professional op het juiste moment.


Steens & Partners vindt en selecteert freelance interim finance professionals voor kennis-, capaciteits- en veranderingsopdrachten, zoals:

  • Uitvoering van complexe financiële, administratieve en bedrijfseconomische opdrachten
  • Implementeren van directiebesluiten, nieuwe regelgevingen, wijzigende organisatiestructuren en automatiseringssystemen
  • Financieel interim management, projectleiding en verandermanagement
  • Advisering en ondersteuning bij strategische bedrijfsvoering en besluitvorming

Uniek is onze 100% specialisatie in freelance finance professionals, als eerste bureau in Nederland.


Wij maken het verschil door freelance finance professionals te bemiddelen die andere bureaus niet weten te vinden.


Wij vinden en selecteren per interim-opdrachtongebonden, zorgvuldig en objectief de juist gekwalificeerde finance professional uit ons omvangrijke netwerk van duizenden freelance finance professionals.

Wij worden ingeschakeld door financieel management, directie en RvB van nationale en internationale bedrijven en organisaties. 


Freelance finance professionals die wij inzetten werken als change manager, financieel manager en financieel directeur, financial-, business-, project en groupcontroller, governance-, risk-, compliance , audit-, IFRS-, AO/IC-, treasury-, actuarieel en ERP-specialist, planning & control, rapportage- en consolidatie professional, accountant en programmamanager.


Extra expertise hebben wij in huis binnen een aantal thema-sectoren:

  • Handel, Industrie & Zakelijke Dienstverlening
  • ZBO's, Overheid & Non-profit
  • Onderwijs & Zorginstellingen
  • Banken, Verzekeraars & Pensioenfondsen