Samenwerken met Steens & Partners is gebaseerd op flexibiliteit, kwaliteit en duidelijkheid. Dit merkt u in de werkwijze. Afhankelijk van de interim opdracht worden een aantal stappen uitgevoerd, waarbij u Steens & Partners ook als sparringpartner zult ervaren.

  • Opbouw van kennis en inzicht in uw organisatie en doelstellingen
  • Opdracht en doelstelling vastleggen met een complete inventarisatie van alle aspecten van de opdracht en de gewenste procedure
  • Werving, selectie, screening en introductie van de juiste kandidaten door Steens & Partners, gevolgd door de definitieve keuze en inhuur van de juiste freelance finance professional. Onze freelance finance professional kunt u voor kortere of langere duur inhuren, zowel part-time of full-time
  • Uitvoeren van de opdracht door de freelance finance professional met tussentijdse evaluaties en eindevaluatie