Voorwaarden van Samenwerking - Freelance Professional en Steens & Partners


Wederzijds vertrouwen en een open en volledige communicatie is essentieel voor een succesvolle samenwerking en de kwaliteitservaring van de "freelance" oplossing voor de opdrachtgever (client). 

U als freelance professional (ook wel zzp-er of opdrachtnemer genoemd) én Steens & Partners gaan samen de uitdaging aan om voor de cliënt een waardevolle bijdrage te leveren. Een ieder heeft hierin een specifieke eigen bijdrage als vakprofessional. Het gewenste resultaat dient een win-win-win situatie te zijn voor alle drie de betrokken partijen, zowel op de korte als de lange termijn. Pas dan vinden wij dat er sprake is van een succesvolle samenwerking en kwaliteit van dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk om een aantal uitgangspunten aan het begin van onze beoogde samenwerking af te spreken. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op praktijkervaringen tussen de freelance professionals en Steens & Partners sinds onze start in het jaar 2000. 

De voorwaarden treft u aan via bijgaande link Voorwaarden van Samenwerking Opdrachtnemer/Freelancers met Steens & Partners

Het Privacy Statement tref u aan via bijgaande link naar het Privacy Statement