Rectificatie

Op 10 november 2016 was Ionica Smeets op uitnodiging van Steens & Partners gastspreker op een congres. Op 26 november 2016 plaatste Steens & Partners een advertorial in NRC Handelsblad met een foto en een verslag van deze lezing van Ionica Smeets. Zij wist hier niets van en wij hadden hier geen toestemming voor. Wij betreuren dat ten onrechte de indruk kan ontstaan dat Ionica Smeets aan onze advertorial heeft meegewerkt en wij hebben haar onze verontschuldigingen aangeboden.