inloggen of inschrijven Inloggen
Reageren

Freelance Kwartiermaker/Strategisch Regisseur Informatievoorziening

Introductie

Wij hebben een interim opdracht vacant bij een gemeente voor een Freelance Kwartiermaker / Strategisch Regisseur Informatievoorziening. Start in februari, 32-26u per week. Opdracht voor 12 mnd. Regio Zuid Holland.

Functie

Wij zoeken een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatieontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent, mag een open deur heten.

Opdracht

De kwartiermaker heeft als opdracht om de weg te bereiden voor de Strategisch Regisseur Informatievoorziening door onderdelen te verbinden en de Regie- en changeorganisatie verder te professionaliseren.

De taken van de kwartiermaker

 • Leidinggeven aan de informatievoorzieningsorganisatie (taakveld R&C, I&A, AM en SD)
 1. Coachend managen van het organisatieonderdeel waarbij ontwikkeling en beheer in evenwicht dienen te zijn;
 2. On the job coaching van medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
 3. Samen met de Organisatieontwikkelaar en de HR adviseur actief zorgen voor ontwikkeling van de informatievoorzieningsorganisatie (o.a. door invoering van nieuwe werkwijzen zoals devops, versterken service- en changemanagement en strategie legacy beheer) en opstellen van ontwikkelplannen voor alle medewerkers van dit organisatieonderdeel.
 • Kwartier maken voor een Strategisch regisseur Informatievoorziening
 1. Realiseren van de veranderopgave, de verbinding tussen de verschillende onderdelen en vorm geven aan de functie strategisch regisseur informatievoorziening;
 2. Voorbereiden op meer integrale aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein, inclusief DIV, basisregistraties, informatiebeheer, driehoek gegevensbescherming en vergelijkbare organisatieonderdelen;
 3. Vormgeven aan de rol van plaatsvervangend CIO van de gemeentelijke organisatie.
 • Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein
 1. Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
 2. Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven;
 3. Opneming van business intelligence in de structuur van R&C en integratie in de vastgestelde werkwijzen.
 • Samen met het taakveld I&A en changemanagement inrichten van afgestemde werkprocessen
 1. Verantwoordelijk voor de hele keten van het leveren van ICT dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie en, in specifieke situaties, op contractbasis aan samenwerkende organisaties;
 2. Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
 3. Verbeteren van bestaande werkwijzen;
 4. Actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom;
 5. Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens;
 • Organiseren van business-ICT alignment
 1. Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
 2. Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
 3. Business leren werken als goed (informatievoorzienings)opdrachtgever, daarbij ondersteund door de ontwikkeling van Opdracht Gericht Werken in de gemeentelijke organisatie;
 4. Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
 5. Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken en aansluitvoorwaarden.
 • Versterken van de governancestructuur
 1. Implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board;
 2. Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie.
 • Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie
 1. Samen met de communicatiemedewerker plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business, informatievoorzieningsorganisatie en overige stakeholders (O.a. Strategisch ICT overleg, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveldmanager I&A, Directie Team, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties);
 2. Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de digitale Obeya room;
 3. Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups, verbindings- en inspiratiesessies.

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 3 jaar met het inrichten van de Regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in de afgelopen 10 jaar in een gemeentelijke ICT organisatie op het gebied van beheer of change;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, en toepasbaarheid daarvan voor gemeenten (duidelijke weergegeven in het cv middels referentie projecten en/of behaalde opleiding / cursussen);
 • Aantoonbaar inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk en Europees;
 • Vanuit een rol in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Aanbod

Marktconform.

Inlichtingen

Deze (zzp interim) freelance opdracht procedure, met nummer 9020 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Rotterdam. Telefoon 010-2897666. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.

Interesse in een andere freelance interim finance of IT opdracht? Klik op Onze opdrachten
Bezoek onze homepage

Sluitdatum

21/01/2021