inloggen of inschrijven Inloggen

Freelance Senior Gemeente Controller

Gesloten

Introductie

Voor een van onze opdrachtgevers in de gemeentelijke sector (Noord Holland) hebben wij een opdracht ontvangen voor een Freelance Senior Gemeente Controller. Start van de opdracht is per direct voor de duur van minimaal 3 tot 6 maanden met optie op verlenging en op basis van 36 uur per week.

Functie

De functie van Senior Gemeente Controller is gedeeltelijk financieel gericht naast aspecten van control. Bewaakt de kwaliteit van de producten binnen de P&C cyclus met name gericht op het voldoen aan de geldende verslaggevingsregels (BBV). Draagt daarnaast bij aan het opstellen van concern brede kaders voor financieel beleid, risicomanagement, en treasury. Onder meer kan gedacht worden aan de volgende zaken:

  • Verantwoordelijk voor het opstellen en doorontwikkelen van de P&C documenten (kadernota, begroting, firap en jaarrekening) van de gemeenten en de werkorganisatie;
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd over financieel beleid, financiën en P&C aan de concerncontroller, de secretaris, het College en de Raad;
  • Is verantwoordelijk voor het concernbreed ontwikkelen en opstellen van financieel beleid alsmede het treasurybeleid, samen met de concerncontroller;
  • Stelt het advies aan de gemeenteraad met betrekking tot de Algemene uitkering op;
  • Adviseert over het opstellen van de berekening kostendekkendheid van tarieven, leges en heffingen en laat deze uitwerken door de financial controller;
  • Verantwoordelijk voor het gemeentelijk Treasury- en liquiditeitsmanagement, doet voorstellen om leningen aan te trekken;

Functie eisen

  • Minimaal HBO niveau, relevante theoretische ervaring en 5 jaar relevante werkervaring in een overheidsomgeving;
  • Specifieke aanvullende kennis, onder andere op het gebied van treasury, adviesvaardigheid en overheidsfinanciën;
  • Aantoonbare jaarlijkse bijscholing op het gebied van relevante ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving met name op het gebied van gemeentefinanciën en de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften BBV.

Inlichtingen

Deze procedure, met nummer wordt behandeld vanuit ons kantoor in Amsterdam. Telefoon 020-3013590. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.

Sluitdatum

18/09/2019